Song of Solomon (The Proclaim Commentary Series)

$15.00

Umučení, čistota a Kristova sláva

Kategorie:

Popis

Šalamounova píseň je hebrejská milostná báseň, která poukazuje na nejhlubší lásku ve vesmíru: na Boží lásku. Komentář Growing and Changing přistupuje k tomuto milostnému příběhu prakticky i teologicky. Na jedné úrovni kniha poskytuje praktické rady, jak si vybrat potenciálního partnera, námluvy a angažmá. Zvažuje také, jak růst a dospívat v lásce a manželství. Na vyšší úrovni tento komentář ukazuje, jak každý aspekt našeho milostného příběhu ukazuje na Ježíše Krista a jeho věčnou lásku k nám. Využívají se starověké i moderní zdroje. Je napsán velmi zbožným stylem pro celý Boží lid.

Jdi na začátek