-RÁDIOVÉ A PODCASTOVÉ MINISTERSTVO-

Náš rozhlas, podcast a další zvukové příspěvky jsou způsob, jak svědčit o dobré zprávě o Boží milosti.

Albishara je náš sociální mediální podcast zaměřený na arabské mluvčí. Je to založeno na Skutcích 20:24, které svědčí o dobré zprávě o Boží milosti, a zvítězit nad závojem, který chrání mnohé před viděním a následováním Pravdy o Ježíši slovem našeho svědectví podle pokynů Zjevení 12:11.

Naší touhou je umožnit prostřednictvím rozhlasu zasáhnout celý muslimský svět evangeliem Ježíše Krista. Arabský zvukový nový zákon se nyní nahrává a brzy bude připraven k vysílání. Naším přáním je, aby byl Nový zákon zaznamenán ve zpěvové formě, kterou by znal každý muslim, protože jejich spisy jsou také denně zpívány. Naším přáním je, aby Boží slovo proniklo do srdcí lidí v muslimském světě, aby mohli meditovat nad slovy věčného života a byli spaseni a proměněni Ježíšem Kristem.

Chcete se dozvědět více?
Napište nám: Radio@Meccatochrist.org

Poslední příspěvky